save the date

Kommande aktiviteter vår 2022. Hittar du inte länken till anmälan, så avvakta lite; den kommer inom kort.

Spara datumet så länge!

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
lyfter fram Malmöandan som en samverkans modell

 

Vi fick inbjudan för att Malmöandan genom samordnarna skall förmedla och lyfta fram Malmöandans arbete som en samverkans modell mellan Malmö stad och lokala civilsamhällesorganisationer.

Den här dagen kommer vi att diskutera hur kommuner kan skapa bra förutsättningar för civilsamhällesorganisationer och vad bör man tänka på för att skapa en hållbar samverkansstruktur?

Vilka förutsättningar bör finnas för att samverkan ska fungera? Vilka faktorer hämmar eller främjar samverkan?

Eventet sker online. Läs mer och anmäl dig här

Copy of Copy of Lärandelunch vår 2022 (8 × 8 cm).png
 
Copy of Copy of Lärandelunch vår 2022 (8 × 8 cm) (LinkedIn-inlägg).png

Lokal valuta för ökad inkludering

Utrikesfödda kvinnor har överlag en svag position på den svenska arbetsmarknaden samtidig som de står för den största delen av det obetalda arbetet.

Lokala valutor har visat sig vara effektiva för att motverka ojämlikhet och utanförskap, utmana ojämlikheter mellan kvinnor och män på samma gång som de kan stödja det lokala näringslivet och bidra till en mer hållbar konsumtion.

Välkomna till lärandelunch med Kajsa Huss Apetor från Internationella Kvinnoföreningen Malmö IKF.

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Anmäl dig här

Lärandelunch

8:e juni

TBD

kl. 12.00-13.00