top of page
signering.jpg

Överenskommelsen

Den här överenskommelsen kan användas av den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad för att förenkla och förbättra samverkan för att stärka Malmöbornas förutsättningar till välbefinnande, hälsa och ett meningsfullt liv. 

 

Även den fortsatta processen skapar en stark rörelse och samverkan. Till grund för denna överenskommelse ligger kunskaperna från Malmökommissionens arbete. Nationella, regionala och andra lokala överenskommelser har tjänat som inspiration.

Ladda ner Överenskommelsen mellan

Malmö stad och Idéburen sektor i Malmö

Classmates

Samarbetsplanen

Idéburen sektor i Malmö och Malmö stad skapar tillsammans en öppen, demokratisk och jämlik stad. Vi har gemensamma plattformar där både nyskapande och etablerade lösningar för Malmös utmaningar utvecklas. Malmöandan präglas av mod, nyfikenhet, öppenhet och tillit. Vi ser positivt på utmaningar i en föränderlig stad som Malmö, där vår mix av olikheter och kompetenser skapar en speciell drivkraft som styr utvecklingen framåt.

Ladda ner Samarbetsplanen för Malmöandan 2021-2026 

bottom of page