top of page

Samarbetsplanen
För ökad demokrati, delaktighet och jämlikhet

Samarbetsplanen ska tjäna som ett stöd till den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

 

Syftet är att genom samverkan hitta lösningar som ska stärka Malmöbornas förutsättningar till välbefinnande, hälsa och ett meningsfullt liv. 

Malmöandan är ett resultat av dialog, workshops och seminarier. I processen har hundratals representanter för idéburen sektor i Malmö och Malmö stad medverkat.

Ladda ner Samarbetsplanen för Malmöandan 2021-2026 

Överenskommelsen mellan Malmö stad och
Idéburen sektor i Malmö

Den här överenskommelsen kan användas av den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad för att förenkla och förbättra samverkan för att stärka Malmöbornas förutsättningar till välbefinnande, hälsa och ett meningsfullt liv. 

 

Även den fortsatta processen skapar en stark rörelse och samverkan. Till grund för denna överenskommelse ligger kunskaperna från Malmökommissionens arbete. Nationella, regionala och andra lokala överenskommelser har tjänat som inspiration.

Ladda ner Överenskommelsen mellan Malmö stad och Idéburen sektor i Malmö.

bottom of page