top of page

Malmöandans första dialogforum

Malmöandans dialog
IMG_0648_web_edited.jpg

Malmöandans första dialogforum ägde rum den 9:e november, 2021.

 

Vi samlade förtroendevalda politiker, tjänstepersoner från Malmö stad och aktiva i föreningslivet.

 

Syftet med dialogforum, enligt samarbetsplanen, är:

• Att främja en fortlöpande dialog med fokus på förutsättningar för - och behov av - samverkan mellan parterna kring gemensamma samhällsutmaningar.

• Att öka inflytandet och demokratin kring de uppdrag/ansvar vi har. Vid behov kan fokusområden löpa över fler än ett år.

Här kan du se dialogforumet 2021 i bilder samt ta del av våra visuella anteckningar.

Vill du ta del av Malmöandans idéverkstad 2021 tryck på knappen

Några frågor som deltagarna lyfte under dialogforumet och idéverkstaden 2021:

IMG_0895_web_edited.jpg

Vikten av att

barns och ungas röster samt underrepresenterade grupper ska synas och höras.

IMG_0482_web.jpg

Öka mångfald och inkludering - nå ut till underrepresenterade grupper

Samverkan som resurs

för jobbmöjligheter

för unga

IMG_0757_web_edited.jpg

Öka civilsamhällets delaktighet i kommunens arbete

Ökad förståelse för varandras uppdrag och hur vi kan komplettera varandra

IMG_0369_web.jpg

Stötta ungas välbefinnande

/arbeta för bättre psykisk hälsa

Samverkan mellan

akademin och

föreningslivet

bottom of page