top of page

Malmöandans dialogforum 2023

Malmöandans dialog
DSC07891_web.jpg

 Missa inte Råd och initiativ för att förebygga diabetes typ 2

Här kan du läsa Malmöandas rapport  Dialogforum 2023 

"Jämlik hälsa -Rörelse och kost med utgångspunkt i ökningen av diabetes typ 2"

_Dialogforum   2023 - Rapport.png
DSC07806_print.jpg

Malmöandans dialogforum 2023  "Jämlik hälsa -Rörelse och kost med utgångspunkt i ökningen av diabetes typ 2" ägde rum den 31:a maj på Malmö Arena Hotel.

I allians med näringslivsaktörer och Malmö Universitet samt i samarbete med olika föreningar skapade Malmöandan ett forum för att politiker, tjänstepersoner från regionen och kommunen, akademiker, föreningar samt näringslivsaktörer skall kunna mötas och hitta nya lösningar för att tillsammans, över sektorerna, bidra till att bryta en negativ trend kring diabetes typ 2 i staden. 

Amani Loubani (S), kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter i Malmö Stad inledde dialogen.

Vi genomförde en anonym utvärdering och 4.2 av 5 är genomsnittligt svar på frågan: I vilken grad har dialogforumet levt upp till dina förväntningar.

 

Läs Malmöandans rapport dialogforum 2023 "Råd och initiativ för att förebygga diabetes typ 2" här: 

DSC07906_web.jpg

Stort tack till alla som var med och bidrog med så mycket klokhet och goda idéer. Det är inspirerande att se hur engagerade alla är i att göra en positiv påverkan i vår stad för att minska klyftorna och möjliggöra en jämlik hälsa.

Akademiker, aktiva i föreningar, tjänstepersoner från kommunen och näringslivsaktörer var delaktiga och ägde scenen.

DSC07755_web_edited_edited.jpg

En imponerande panel diskuterade ämnet och presenterade konkreta rekommendationer: Alexander Nazar, Johan Norberg, Muhammad Ali och Soley Moreno.

DSC07676_web_edited.jpg

 Stort tack till alla våra allierade, vår arbetsgrupp för ett fint samarbete och vår fantastiska Karolina Lundahl som processledde och modererade dialogforumet!

IMG_5426_web.jpg

Titta på videon och ta del av Malmötimmen med Alexander Nazar (En Frisk Generation) Hoda Abbas (Jämlik hälsa i Lindängen) Helene Henriksson och Mariette Jet Derwig (Region Skåne). Samtalet var en av förberedelserna inför Malmöandans dialogforum 2023.

Syftet med dialogforum är: 

  • Att främja en fortlöpande dialog med fokus på förutsättningar för - och behov av - samverkan kring gemensamma samhällsutmaningar.

  • Att öka inflytandet och demokratin kring de uppdrag/ansvar vi har.  Vid behov kan fokusområden löpa över fler än ett år.

 

Malmöandans Dialogforum 2023 arrangerades i samarbete med Cities Changing Diabetes, En Frisk Generation, Malmö stad och Sydsvästra Skånes diabetes föreningen.  I arbetsgruppen ingår följande personer:

Alexander Nazar

Elsie Manhem

Karolina Lundahl

Lena Lindqvist

Louise Ehrenberg

Mikael Pennanen

Tom Roodro

Verenice Bengtsson.

Tack!

_Malmöandans dialogforum .png
bottom of page