top of page

Malmöandans idéverkstad 

om idéverkstaden

IMG_2635_web.jpg
Fästpunkt 1

Som  en uppföljning av dialogforumet genomfördes en idéverkstad den 2:a december. Syftet med dessa verkstäder är:

 

  • att utveckla och konkretisera idéer som togs fram under dialogforumet.

 

  • att utveckla och konkretisera idéer som sedan kan leda till samarbeten och ev. underlag till verksamhetsplanering i föreningar och förvaltningar.  Det kan vidare användas till övergripande prioriteringar som kommunen gör under det kommande året, exempelvis inom budgetarbetet.

 

Tryck på knappen! om du har missat  dialogforumet 2021 i bilder. Du kan ta del av idéverskstads bilder samt  visuella anteckningar här. 

bottom of page