top of page
IMG_8161-gruppfoto2_web (2).jpg

Vi alla är Malmöandan  

Styrning och organisation

Malmöandans styrgrupp

En styrgrupp med representanter från idéburen sektor och kommunen ansvarar för styrningen av Malmöandan. Kommunstyrelsens arbetsutskott, eller dem som utskottet utser i sitt ställe, utgör Malmö stads representanter i styrgruppen. Styrgruppen består av totalt åtta personer, varav tre från Malmö stad och fem från idéburen sektor.

 

Representanterna från Idéburen sektor ska komma från olika kategorier inom sektorn, så som social trygghet, hälsa, kultur, idrott och utbildning. Representanterna utses vid ett valmöte, där en sammansatt valberedning förordar inkomna nominerade kandidater. Personerna i styrgruppen har ett tidsbegränsat uppdrag om två år åt gången.

Samordnarna är adjungerade i styrgruppen och ska gemensamt, eller var för sig, fortlöpande återrapportera till denna grupp. Samordnarna ska också rapportera till kommunstyrelsen i den form som kommunstyrelsen bedömer lämplig och i andra sammanhang där idéburen sektor samlas.

Styrgruppen har ansvar för övergripande styrning av Malmöandan. Det innebär bland annat att ta in förslag till nya fokusområden och att årligen göra en avvägning av vilket/vilka områden som ska vara prioriterat för nästkommande år. Styrgruppen gör sina avvägningar i förhållande till centrala styrdokument i kommunen såväl som utifrån de prioriteringar de idéburna har.Representanter från idéburen sektor är:

  •  Fredrik Björk   

  •  Jasmine Hanab

  •  Jenny Berg Nilson

  •  Margareta Clarén  

  •  Vakant

Utsedda av kommunstyrelsens AU är:

  • Ewa Bertz (L)

  • Sanna Axelsson (S)

  • Tony Rahm (M)

 

Adjungerade är:

  • Jens Sjölander 

  • Verenice Bengtsson


Styrgruppen ska också utgöra ett stöd för samordnarna och säkerställa att spridning och förankring av Överenskommelsen fortgår. Styrgruppen sammanträder fyra gånger per år.

Läs senaste rapporten Årsrapport 2022 här:
Läs Årsrapport 2021 här:

I en skiss ser styrgruppen ut som nedan.

Styrning.png
bottom of page