top of page
Malmöandan
- alltid i samverkan

Ta del av Malmötimmen
"Jämlik hälsa"

Det här evenemanget har redan passerat.

Blue Circular Badge Professional Content Creator LinkedIn Profile Picture (8).png

Hur bygger vi in möjligheter för rörelse, livsglädje och delaktighet i framtidens Malmö? 

Årets sista lärandelunch äger rum den 7:e december kl. 12.00 och som gästföreläsare har vi inga mindre än Andreas Schönström (S) Kommunalråd med ansvar för teknik och Malmö-entreprenören Jörgen Rasmusson.

 

De kommer att berätta om planerna för ett 7 200 kvadratmeter stort område i östra Hyllie (mellan Pildammsvägen, Henriksdalsvägen och Hyllie vattenparksgata) där tekniska nämnden nyligen beslutade att reservera mark för ett projekt som omfattar en idrottsanläggning, bostäder och service.

Markreservationen görs åt JöLa Invest. Detta är en stor och innovativ investering som är viktig för staden!

Du kan inte missa tillfällen för att lyssna på och ställa frågor till Andreas och Jörgen om initiativet samt om stadens utveckling med koppling till kultur, fritid, besöksnäring och föreningsliv.

Vi bjuder på lunch. Begränsade antal platser, anmäl dig redan idag.  

 

Vi ses på Föreningscentret Nobel 21. Varmt  välkommen! Eventet är fullbokat, vid intresse mejla verenice.bengtsson@malmoandan.se , så lägger vi dig i vår väntelista. Vi meddelar dig om vi får en avbokning. 

Lärandelunch

7:e december 2023

kl. 12.00 -13.00

Föreningscentret Nobel 21, Nobelvägen 21, Malmö

Blue Circular Badge Professional Content Creator LinkedIn Profile Picture (5).png

Vi tipsar!
En inkluderande arbetsmarknad

  • Enligt Svenskt näringsliv söker utrikes födda fler jobb än inrikes födda. Utrikes födda söker i genomsnitt drygt nio jobb per månad medan inrikes födda i genomsnitt söker knappt sju.  Så nej, utrikesfödda vill inte leva på bidrag, i Sverige möter de en av de mest exkluderande arbetsmarknaderna i Europa.

  • Enligt Saco tar det cirka 15 år innan 80 procent av utrikes födda akademiker får ett arbete som motsvarar deras utbildning.

  • Att en person är svenskfödd inte i sig är en garanti för att undvika arbetslöshet. Hudfärg spelar stor roll för risken att bli arbetslös och när det gäller afrosvenskar befinner de sig betydligt fler dagar i arbetslöshet än den övriga befolkningen. Länsstyrelsen Stockholm konstaterade att flest antal dagar i arbetslöshet har afrosvenskar födda i Afrika söder om Sahara, följt av afrosvenskar födda i Sverige med minst en förälder född i Afrika söder om Sahara.

  • En av tre med funktionsnedsättning har diskriminerats i arbetslivet i samband med sin funktionsnedsättning, bekräftar SCB. 

  • Föräldrarnas tillgång till värdefulla kontakter på arbetsmarknaden har stor betydelse för var deras barn får första jobbet. Det visar sig även att arbetslöshet är något som går i arv. SCB anger att unga med arbetslösa föräldrar löper nästan 70 procent högre risk än andra att hamna utanför både arbetsmarknad och studier.


Rasismen och diskrimineringen är strukturell och det är dags att ta det här samtalet till nästa nivå.

Den 23:e november kommer Tala Alsaadi  och Verenice Bengtsson att moderera "Så banar vi väg för ett jämställt och jämlikt arbetsliv" på konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv. De kommer att prata om diskriminerande strukturer som råder på svensk arbetsmarknad och delar exempel på hur vi innovativt kan bryta dessa mönster och strukturer.

Talare: Anna Lexelius, Maria Reed , Lovette Jallow och Stefan Cepeda.

Konferensen arrangeras av Mötesplats för Social Innovation (MSI) och Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS). Du deltar kostnadsfritt men du behöver anmäla dig senast den 10:e november. 

"Så banar vi väg för ett jämställt och jämlikt arbetsliv"

23:e november 2023

kl. 14.40 -15.30

Stora hörsalen D138, Orkanen, Malmö Universitet.

Insta post (Instagram Story) (1).png

Jämlik fritid bättre framtid

Har du hört om föreningen i Malmö i vilken styrelsens ledamöter är mellan 11 och 16 år gamla? De har fått uppmärksamhet på lokal och nationell nivå, och SVT har gjort ett reportage om föreningen som drivs av unga för unga! Bulltofta IF idrottsförening syftar till att säkerställa att alla barn, oavsett plånbok, ska kunna röra på sig på lika villkor. Föreningen erbjuder aktiviteter och sporter för barn och unga på Kirseberg; HELT kostnadsfritt.   

 

Tisdag den 31:a oktober är du välkommen till Nobel 21 för att äta lunch, lyssna och bli inspirerad av det här gänget som är förebilder för andra unga i Malmö och för oss vuxna. Barnen är medvetna om att pengar är ett stort hinder för många barn i Malmö och därför har de skapat en plats för att unga ska röra på sig och samtidigt kunna göra sin röst hörd.  Snacka om delaktighet och jämlikhet!

 

Vi ses 31:a oktober kl. 12.00! Så klart sker denna lärandelunch under höstlovet, eftersom de här unga förebilderna vanligtvis går i skolan. Låt dig inspirera av dessa ungdomar. Vi bjuder på vegetarisk lunch. Varmt välkommen!

Lärandelunch

31:e oktober 2023

Nobelvägen 21, Malmö

kl. 12.00-13.00

Samverkan mot hat och hot

Den 24 oktober bjuds representanter från civilsamhället in till frukostmöte i Malmö. Eventet hålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Fremia och Malmöandan. Mötet är öppet för civilsamhällets representanter oavsett om man är medlem eller icke-medlem i Fremia.


Syftet med mötet är att presentera det upplägg som MUCF, i samarbete med Fremia, har stakat ut för att ge ytterligare stöd till civilsamhället för att hantera hot och hat som
riktas mot dem men också lyfta goda exempel.

 

Vid mötet kommer MUCF och Fremia redogöra för sina respektive men samverkande upplägg. Men också öppna upp för en diskussion med deltagande civilsamhällesorganisationer kring frågan för att se till att möta det behov civilsamhället i Malmö har. Bland annat kommer vi att lyssna på Rafi Farouq , verksamhetschef på Flamman och styrgruppsledamot på Kodex Malmö. Läs mer i bifogad fil.

 

Vi bjuder på frukost. Gör din röst hörd! Säkra din plats.

 

Det här eventet är fullbokat. På grund av nya rutiner kommer vi inte att släppa in någon som inte är anmäld. Tack för er förståelse. 

Malmötimmen

24:e oktober 2023

Nobelvägen 21, Malmö

kl. 8.30-10.00

Insta post (Instagram Story) (3).png

Trygghet och tillit

En viktig förutsättning för jämlikhet är att människorna känner sig delaktiga, inkluderade och betydelsefulla.  När vi känner gemenskap, trygghet och tillit vågar vi också tänka utanför boxen, vi vågar göra fel och vi vågar testa nya saker – vilket leder till förståelse, innovation och utveckling. I längden leder det till större tillit i vårt samhälle. 

 

Hur skapar trygghet utveckling? Vilka konkreta verktyg kan du använda för att utveckla dig själv och din organisation/mötesplats genom trygghet ? 


Den 11:e oktober får du svar på denna och andra frågor när Malmöandan genomför en lärandelunch på temat ”Trygghet skapar utveckling".

 

Möt och lyssna på Sofia Hallbäck, verksamhetsledare för Open Skåne, stiftelsen som dagligen arbetar för ökad social sammanhållning med dialog som sitt främsta verktyg, där trygghet och tillit i rummet är grunden för resan framåt. 

 

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Lärandelunch

11:e oktober 2023

Nobelvägen 21, Malmö

kl. 12.00-13.00

Insta post (Instagram Story).png
Malmöandan infoblad (3).png

...Ett år efter valet

Var femte Malmöbo valde att inte rösta och valdeltagandet bland unga vuxna och förstagångsväljare sjönk under det senaste riksdagsvalet. Samtidigt ser vi stora skillnader i valdeltagande mellan stadsdelar i Malmö. Hur mår demokratin i Malmö idag - ett år efter valet?

 

Hur kan vi samverka för att stärka demokratin, delaktigheten och höja valdeltagandet? Vilka verktyg och metoder finns att använda?

 

Den 11 september kl. 13-16 bjuder Malmö Ideella, i samarbete med Malmöandan, in till en eftermiddag på Motettens Folkets Hus. Amani Loubani (S), kommunalråd i Malmö stad för demokrati och mänskliga rättigheter inleder eventet. Varmt välkommen för att dela med dig av dina erfarenheter och reflektioner, inspireras av hur föreningslivet jobbar med unga och delaktighet eller av hur Bostadsbolaget i Göteborg arbetar med en slags hyperlokal variant av medborgarbudget i stadsdelar som Biskopsgården och Hammarkullen.

Engagerande workshops & inspirerande föreläsningar

11:e september 2023

Motettens Folkets Hus 

Munkhättegatan 202, Malmö

kl. 13.00-16.00

Välkommen med din intresseanmälan till utbildningen "Medskapa förändring"

Vi på Malmöandan är tillbaka efter semester och vi har en god nyhet! Vi bjuder in till utbildningen ”MEDSKAPA FÖRÄNDRING” Processledarutbildning för att stödja förändring i komplexitet och osäkerhet.

Malmöandan står för hela kostnaden av utbildningen till ett värde på ca 14,500 sek plus moms.  

 

Allt mer arbete kräver samverkan över gränser.

 

Vi vet att ett gott ledarskap är en central byggsten för att kunna jobba i samverkan - ju komplexare utmaningar är, desto mer krävs av det individuella såväl som det kollektiva ledarskapet.

 

Därmed vill vi inom ramen för Malmöandan arbeta med ledarskapsutveckling. Vi har därför i partnerskap med Malmöakademin skapat möjlighet för 3-4 personer från Malmö stad och idéburna organisationer i Malmö, att delta i programmet "Medskapa förändring".

Vi tror att du skulle både kunna bidraga till programmet och få värdefull kapacitetsutveckling genom den. Vill du veta mer? Läs här: Medskapa förändring (malmoakademin.se)

 

Nytt team startar 12:e oktober , 2023.

För dig som är nyfiken på utbildningen anordnas en digital informationsträff om Medskapa förändring den 31:a augusti kl. 9.00-10.00 och 8:e september 11.00-12.00.

 

Intresset för utbildningen kan vara stort och vi eftersträvar att de som deltar både prioriterar utbildningen, dvs deltar fullt ut, arbetar som processledare eller liknande roll samt använder sina nya förmågor i linje med Malmöandans intention, om en hållbar, jämlik och demokratisk stad.

 

Anmäl intresse genom att skicka ett  mejl via info@malmoandan.se och berätta för oss (max 500 tecken med blanksteg) varför du vill gå utbildningen. Om det är fler intresseanmälda än antalet platser, tar vi oss rätten att välja ut vilka som kan delta i utbildningen.

Läs mer  här  om alla datum och upplägg för utbildningen.

Anmäl intresse senast 13:e september.

Malmöandan infoblad (2).png

Anmälan är stängd

Copy of Hemsida - Malmö en skatestad (LinkedIn Post) (Instagram Story) (2).png

Dialogforum 2023

I år arrangerar Malmöandan dialogforumet i samarbete med Malmö stad, Cities Changing Diabetes, En Frisk Generation Malmöakademin och Sydsvästra Skånes Diabetesförening. Det prioriterade området för 2023 är "Jämlik hälsa -Rörelse och kost med utgångspunkt i ökningen av diabetes typ 2”.  Amani Loubani (S), kommunalråd i Malmö stad för demokrati och mänskliga rättigheter inleder eventet. 

 

Valet av tema bygger på den kraftiga ökningen av stillasittande och övervikt bland både barn, unga och vuxna, vilket också ökar risken för sjukdomar som t.ex. diabetes typ 2.

 

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är ett komplext arbete som kräver förståelse, dialog, olika insatser och samverkan. För att uppnå en social hållbarhet och jämlik hälsa behövs därför en bred ansats för att påverka utvecklingen där flera olika aktörer arbetar tillsammans mot flera målgrupper så att många små insatser leder till en stor förflyttning. Om vi vill uppnå en förändring måste vi göra saker annorlunda och våga testa nya samarbeten.

 

Utvecklingen går att påverka genom att påverka riskfaktorer som t.ex. ojämlikhet i hälsa, övervikt, stillasittande, kost, rökning och stress. Dessa faktorer spelar även in i psykisk ohälsa och andra livsstilssjukdomar. Malmöandan kommer i detta sammanhang att genomföra dialogforumet med fokus på samråd och utveckling av nya lösningar, att tillsammans över sektorerna bidra till att bryta en negativ trend. Dialogforumet kommer att spelas in. Detta event är tyvärr fullbokat men du kan ansluta dig till väntelistan. Skicka gärna ett mejl med dina kontaktuppgifter via info@malmoandan.se

Dialogforum

31:a maj 2023

Malmö Arena Hotel

kl. 16.00-19.00

Malmötimmen

När man ser att det finns markanta skillnader i vilka som drabbas av diabetes typ 2, när man jämför välbärgade områden med socioekonomiskt ojämna områden, förstår man att detta är ett samhällsproblem och en jämlikhetsfråga.

 

Människor med diabetes löper två till tre gånger så stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och andra komplikationer jämfört med andra. Vi behöver öka medvetenheten och kartlägga sambandet mellan diabetes och ojämlikhet. Då kan vi hitta sätt att förhindra att människor drabbas av diabetes genom att arbeta förebyggande för att hantera de olika riskfaktorerna bland Malmös invånare. Årets första Malmötimmen sker i samtalsform. Den 19:e april ses vi på Södra Vallgatan 5. Vi börjar med registrering och frukost kl. 08.40 och sen en timmes panel; kl. 9.00-10.00.

Vi kommer att lyssna på en grupp panelister som får möjlighet att berätta om utmaningar kring Diabetes typ 2, insatser, initiativ och förslag för att förebygga och hantera riskfaktorer.  Syftet med Malmötimmen är att öka medvetenheten om problematiken samt sprida kunskap, förståelse och att hitta samarbeten som gör skillnad. Denna gången arrangerar vi Malmötimmen i samverkan med Cities Changing Diabetes, Malmö stad och Sydvästra Skånes Diabetesförening. 

Vi bjuder på frukost. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats. Malmötimmen kommer att spelas in.

Malmötimmen

19:e april 2023

MISO, Södra Vallgatan 5, Malmö

kl. 8.40-10.00

Hemsida - Malmöandan (1).png
Hemsida - Malmö en skatestad (5).png

Barnens karta

Välkommen till årets första lärandelunch som Malmöandan arrangerar i samarbete med Malmö Tillsammans: Barnens Karta - en gratis marknadsplats för ideellt föreningsliv såsom idrott, friluftsliv, träning, och meningsfull fritid.

 

Barnens Karta är en aktivitetsplattform för barn, ungdomar och familjer där de själva kan tipsa om platser eller skapa aktiviteter som främjar rörelseglädje och vardagsmotion. Plattformen hjälper föreningslivets eldsjälar att få en större räckvidd, där föreningar kan visa vägen fram till sin verksamhet på en digital karta. Dessutom är kartan ett kommunverktyg för att få överblick av föreningsliv, spontanidrott och möjligheter till vardagsmotion. Syftet är att få fler unga och familjer att hitta gemenskap och nya arenor att växa i tillsammans med tryggt stöd från vuxna utanför hem och skola. Alla aktiviteter på kartan kan delas vidare i sociala medier och länkar till respektive förenings- eller informationssida. 

Den 22:a mars kommer Mikael Ericson, Barnens Kartas grundare till Malmö och du får möjlighet att lyssna och prata med Mikael som kommer att berätta hur organisationen arbetar för att främja folkhälsa, jämställt föreningsliv och jämlik hälsa samt  kommer att förklara hur går det till i praktiken; hur du som individ eller organisation kan använda plattformen, helt kostnadsfritt!

 

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Anmäl dig här

Lärandelunch

22:a mars 2023

Södra Vallgatan 5, Malmö

kl. 12.00-13.00

En stad fri från hat

Som en uppföljning av Malmötimmen HT2022 "Så här vänder Malmö ryggen åt hatet när vi stöttar varandra" kommer Malmöandan att arbeta mot det digitala hatet.

 

I samarbete med Malmöandan och tillsammans med Malmö stad bjuder Kodex Malmö in dig till en dag om hur vi samhällsaktörer tillsammans kan göra det digitala Malmö tryggare och säkrare.

Dagens keynote speaker är Mina Dennert journalist, författare och grundare av #jagärhär som inspirerat hundratusentals människor att med enkla och effektfulla metoder agera för demokratiska och inkluderande samhällen.  Amani Loubani (S), kommunalråd i Malmö stad för demokrati och mänskliga rättigheter inleder eventet. Ta del av hela programmet i bifogad pdf. (Se nedan)

Varför ska du vara med? Näthat drabbar olika beroende på vem man själv är eller vem man representerar. Malmö stads egen undersökning visar att den största andelen – mellan 75–97% beroende på plattform – av allt hat riktas mot personer med religiös, eller etnoreligiös minoritetsbakgrund. Det finns också en annan slutsats som är återkommande i alla de tre analyserna, nämligen att majoriteten av detta etnoreligiösa hat är islamofobiskt/antimuslimskt. Det går också att dra en försiktig slutsats om att det finns ett mönster kring att minoriteter, oavsett vilka, utsätts för hat om minoritetens rättigheter kommer på tal, till exempel medialt.

 

Enligt Brottsförebyggande rådet utsattes mer än var fjärde förtroendevald politiker för trakasserier, hot eller våld under 2020. Enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har 7% av den svenska befolkningen utsatts för näthat det senaste året. En majoritet tycker att samtalstonen i sociala medier är för hård och 8 av 10 uppger att de undviker att ta ställning i samhällsfrågor på grund av näthat. 65% av de mellan 27 och 70 år och 42% av de mellan 16 och 25 uppger att näthat är ett ganska stort eller mycket stort hot mot demokratin. Detta är en demokratifråga och en jämlikhetsfråga. "Tystnar människor tystnar demokratin" därför är det viktigt att vi alla verkar för ett öppet och demokratiskt samtal.

Varmt välkommen! 

Tillsammans mot det digitala hatet

1:a mars 2023

Folk, mat och möten

OLOF PALMES PLATS 1, Malmö

kl. 13.00-16.15

Hemsida - Malmö en skatestad (4).png
Hemsida - Malmö en skatestad (6).png

Samverkansmöte

Som en uppföljning av dialogforumet 2022 "Unga, trygghet och delaktighet" kommer Malmöandan att arbeta med frågor kring ungas situation på arbetsmarknaden.  Sedan 2019 har Rädda Barnen, Ikano, IKEA, InterIKEA, Malmö stad och andra samhällsaktörer  utformat ett arbetsmarknadsprogram som syftar till att unga ska få ökade möjligheter och tillgång till en hållbar försörjning.

Det finns många aktörer i Malmö som jobbar för att fler unga ska komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Vi vill utforska möjligheten att öka det sammantagna värdet av allas insatser genom sektorsöverskridande samverkan, strukturerat lärande och gemensam effektmätning - så att fler unga i Malmö har ett jobb, en utbildning, någonstans att bo, egna pengar, mår bra och har meningsfulla mål i livet.

 

Med Impact Malmö vill initiativtagare inspirera fler aktörer från olika sektorer att bidra till en hållbar samhällsförändring.

Det här första samverkansmötet riktade sig enbart till särskilda organisationer som arbetar med effektmätning samt insatser för att fler unga ska få ökade möjligheter och tillgång till hållbar försörjning. 

Samverkansmöte

28:e februari 2023

Föreningscentret Nobel 21

kl. 9.00-12.30

bottom of page