top of page

välkommen till malmöandan 

Vad deltagarna säger:

"Ni gör ett strålande jobb med att möjliggöra kreativa möten mellan det idéburna och kommunala."
IMG_4422_web.jpg

Missa inte ungas rekommendationer till beslutsfattare

Här kan du läsa Malmöandas rapport  Dialogforum 2022 

"Unga, trygghet och delaktighet"

malmötimmen 

IMG_8161-gruppfoto2_web (2).jpg

Den 6:e oktober arrangerade vi i samarbete med Malmö Ideella och Kodex Malmö, Malmötimmen: "Så här vänder Malmö ryggen åt hatet när vi stöttar varandra" Syftet med Malmötimmen var att öka medvetenhet om problematiken samt sprida kunskap och förståelse.

Näthat drabbar olika beroende på vem man själv är eller vem man representerar. Exempelvis är kvinnor, transpersoner och personer som rasifieras utsatta för näthat i mycket högre utsträckning. I domarna rörande hets mot folkgrupp visar det sig att islamofobi och afrofobi är överrepresenterade.

 

Enligt en rapport från Malmö stad, 97% av alla Malmöbor som utsätts för näthat blir utsatta på grund av sin etnicitet.

72% av allt hat på Facebook som rör Malmö riktar sig mot personer med muslimsk bakgrund och ursprung i MENA- länder. (Mellanöstern och Nordafrika).

 

Enligt Brottsförebyggande rådet utsattes mer än var fjärde förtroendevald politiker för trakasserier, hot eller våld under 2020. Enligt Make Equal har ett hårdare digitalt klimat lett till att 1 av 4 svenskar inte vågar uttrycka politiska åsikter på nätet, vilket visar att näthat är ett hot mot demokratin. 

 

Detta är en demokratifråga och en jämlikhetsfråga. "Tystnar människor tystnar demokratin" därför är det viktigt att vi alla verkar för ett öppet och demokratiskt samtal. Titta på vår film här

IMG_8189_verenice_Tom_web.jpg

Agenda 2030

Till grund för Malmöandan ligger kunskaperna från Malmökommissionens arbete och agenda 2030. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.

 

Samverkan är nyckeln - tillsammans gör vi det möjligt, en hållbar stad fri från våld, hat och hot. 

IMG_8061_panel_web.jpg

Panelen

Ett varmt tack till er alla som var med på Malmötimmen och ett stort tack till vår eminenta panel som bjöd in oss till ett spännande samtal med många kloka insikter för att tillsammans stå upp mot hat och hot i Malmö:


Sofia Hallbäck - Open Skåne

Fanny Palm - Malmö stad

Yasemin Arhan Modéer -

Altitude Meetings

Åsa Sandström - ABF Malmö

Rafi Farouq - Flamman

Vi driver en unik plattform för samverkan mellan den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

​​

Vi utgår från att påverkan måste ske mer kontinuerligt, inflytande över inriktningen ska inbegripa fler, och att vi ska få igång fler insatser för samverkan.  

Vår vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad som klarar dagens och framtidens utmaningar. 

Redan idag är många projekt, samverkansprocesser igång.

Läs mer under vad vi gör.

Kontakta oss gärna!

varför finns malmöandan? 

IMG_0369_web.jpg

Samverkan

För att fördjupa samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö.

IMG_2635_web.jpg

ENGAGEMANG

För att kanalisera och effektivisera det engagemang som finns i Malmö; att tillsammans möta och hitta lösningar på stadens utmaningar.

IMG_0383_web.jpg

DELAKTIGHET

För att stärka demokratin, 

öka delaktigheten och inkludering i Malmö.

om malmöandan 

bottom of page