om malmöandan

Överenskommelse Malmöandan handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.


Den antogs den 14 juni 2017 i kommunfullmäktige och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan.


Överenskommelsen i sin helhet finns här.

Malmöandans vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi ska klara de utmaningar som vi i Malmö står inför. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i samarbetsplanen som antogs i kommunstyrelsen den 13 juni 2018.


Samarbetsplanen i sin helhet finns här.

De fem samhällsutmaningarna

Processen bakom malmöandan

Malmö stad beslutade 2014 att sätta igång ett arbete med att nå en överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn, civilsamhället. Frågan hade drivits från föreningslivet under en längre tid. Beslutet inspirerades av tidigare arbete som skett på regional och nationell nivå. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring och ett målriktat dokument om att arbetet skulle föras vidare.


Den 14 juni 2017 hölls ceremonin för Överenskommelsen Malmöandan på Rådhuset i Malmö. Beslut om en samarbetsplan kom sedan att tas efter remisser och bearbetning, i juni 2018.


Mer om arbetet bakom framtagandet av Malmöandan finns här.