top of page

Välkommen till Malmöandan

Vad deltagarna säger:

"Ni gör ett strålande jobb med att möjliggöra kreativa möten mellan det idéburna och kommunala."

Malmöandan tar nya former.
På hemsidan kan du hitta inspiration, idéer och läsa om hur har idéburen sektor samarbetat med Malmö stad.
Arbetet för ett mer
jämlikt och delaktigt Malmö
fortsätter!

1646321383228.jpg

Kunskapsallianser

DSC07806_web.jpg

Demokrati och Delaktighet
 

IMG_4528_web.jpg

Dialog

EL_KodexMalmo35.jpg

Om oss

Vi sprider kunskap och ger konkreta verktyg för att arbeta med frågorna som berör jämlikheten,demokratin och delaktigheten i Malmö.

​​

Vi utgår från att påverkan måste ske mer kontinuerligt, inflytande över inriktningen ska inbegripa fler, och att vi ska få igång fler insatser för samverkan.  

Vårt mål är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad som klarar dagens och framtidens utmaningar. 

Agenda 2030

Till grund för Malmöandan ligger kunskaperna från Malmökommissionens arbete och agenda 2030.

Malmö stad har tillsammans med största delen av föreningslivet i staden, antagit en överenskommelse för samverkan och hur denna samverkan ska ske. Överenskommelsen mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö antogs 2017 och är en process som startade år 2014, med ursprung i både den nationella överenskommelsen och i Malmökommissionens förslag om att demokratisera styrningen i staden.  Ladda ner överenskommelsen.

Insta post (9).png

Varför Malmöandan?

IMG_0369_web.jpg

Samverkan

För att vi vet att samarbete på lika villkor är nyckeln för att lyckas med komplexa utmaningar.

IMG_2635_web.jpg

Engagemang

För att kanalisera och effektivisera det engagemang som finns i Malmö; att tillsammans möta och hitta lösningar på stadens utmaningar.

IMG_0383_web.jpg

Delaktighet

För att stärka demokratin, 

öka delaktigheten och inkludering i Malmö.

DSC07891_web.jpg

Missa inte Råd och initiativ för att förebygga diabetes typ 2

Här kan du läsa Malmöandas rapport  Dialogforum 2023 

"Jämlik hälsa -Rörelse och kost med utgångspunkt i ökningen av diabetes typ 2"

_Dialogforum   2023 - Rapport.png
IMG_4422_web.jpg

Missa inte ungas rekommendationer till beslutsfattare

Här kan du läsa Malmöandas rapport  Dialogforum 2022 

"Unga, trygghet och delaktighet"

bottom of page