34-Foto 2016-08-11 14 37 47.JPG
FullColor_1280x1024_72dpi.png

Delta och Påverka

Vi arbetar just nu med den nya samarbetsplanen.  Under samarbetsplan i menyn kan du läsa mer.   

Vi utgår från att påverkan måste ske mer kontinuerligt, inflytande över inriktningen ska inbegripa fler, och att vi ska få igång fler insatser för samverkan.  

Redan idag är många projekt, samverkansprocesser igång. Läs mer under vad vi gör. 

Kontakta oss gärna! 

Välkommen till Malmöandan! 

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan.

www.malmoandan.se