välkommen till malmöandan 

Vad deltagarna säger:

"Ni gör ett strålande jobb med att möjliggöra kreativa möten mellan det idéburna och kommunala."

Vi driver en plattform för samverkan mellan den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

​​

Vi utgår från att påverkan måste ske mer kontinuerligt, inflytande över inriktningen ska inbegripa fler, och att vi ska få igång fler insatser för samverkan.  

Vår vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad som klarar dagens och framtidens utmaningar. 

Redan idag är många projekt, samverkansprocesser igång.

Läs mer under vad vi gör.

Kontakta oss gärna!

 Varför finns Malmöandan? 

IMG_0369_web.jpg

Samverkan

För att fördjupa samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö.

IMG_2635_web.jpg

ENGAGEMANG

För att kanalisera och effektivisera det engagemang som finns i Malmö; att tillsammans möta och hitta lösningar på stadens utmaningar.

IMG_0383_web.jpg

DELAKTIGHET

För att stärka demokratin, 

öka delaktigheten och inkludering i Malmö.

Malmöandans dialogforum2022 

Malmöandans  dialogforum ägde rum den 30:e maj, 2022.

Unga, akademiker, aktiva i föreningar, näringslivsaktörer, politiker och tjänstepersoner från Malmö stad möttes!

Tryck på knappen "VISA MER" om du vill ta del av dialogforumet 2022 i bilder.

Titta på videon och ta del av Malmötimmen med Pernilla Yasin och Lalani Hedin om ungas framtid på arbetsmarknaden. Samtalet var en av förberedelserna inför Malmöandans dialogforum 2022.

Facebook Inbjudan Malmöandansdialogforum 22.png

Syftet med dialogforum är: 

  • Att främja en fortlöpande dialog med fokus på förutsättningar för - och behov av - samverkan mellan parterna kring gemensamma samhällsutmaningar.

  • Att öka inflytandet och demokratin kring de uppdrag/ansvar vi har.  Vid behov kan fokusområden löpa över fler än ett år.

 

Malmöandans Dialogforum 2022 arrangerades i samarbete med ungdomsorganisationer.  I arbetsgruppen ingår följande personer:

Alexander Nazar

Balqis Khattab

Ibrahim Tahar

Gustavo Nazar

Karolina Lundahl

Maya Mbog Rosen 

Omid Mahmoudi

Pernilla Yasin

Tom Roodro

Verenice Bengtsson

 om Malmöandan