välkommen till malmöandan 

Vi driver en plattform för samverkan mellan den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

​​

Vi utgår från att påverkan måste ske mer kontinuerligt, inflytande över inriktningen ska inbegripa fler, och att vi ska få igång fler insatser för samverkan.  

Vår vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad som klarar dagens och framtidens utmaningar. 

Redan idag är många projekt, samverkansprocesser igång.

Läs mer under vad vi gör.

Kontakta oss gärna!

 Varför finns Malmöandan? 

IMG_0369_web.jpg

Samverkan

För att fördjupa samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö.

IMG_2635_web.jpg

ENGAGEMANG

För att kanalisera och effektivisera det engagemang som finns i Malmö; att tillsammans möta och hitta lösningar på stadens utmaningar.

IMG_0383_web.jpg

DELAKTIGHET

För att stärka demokratin, 

öka delaktigheten och inkludering i Malmö.

Vad deltagarna säger:

"Ni gör ett strålande jobb med att möjliggöra kreativa möten mellan det idéburna och kommunala."

Malmöandans dialogforum 

Malmöandans första dialogforum ägde rum den 9:e november, 2021.

 

Vi samlade förtroendevalda politiker, tjänstepersoner från Malmö stad och aktiva i föreningslivet.

 

Tryck på knappen ta del av visuella anteckningar och dialogforumet i bilder.

Syftet med dialogforum är: 

  • Att främja en fortlöpande dialog med fokus på förutsättningar för - och behov av - samverkan mellan parterna kring gemensamma samhällsutmaningar.

  • Att öka inflytandet och demokratin kring de uppdrag/ansvar vi har.  Vid behov kan fokusområden löpa över fler än ett år.