Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan.

www.malmoandan.se

Vi presenterar aktuella händelser, möten och  samarbeten som Malmöandan är del av. 

Kontakta oss för att få stöd med samverkan. Vill du diskutera projektidéer så kontakta oss. Vill du att vi kommer och berättar mer om Malmöandan, skriv till oss. Det finns två samordnare en för staden och en för idéburen sektor.  Samordnarna är:Tom Roodro, Malmö stad och Ivar Scotte, Malmö Ideella. 

Malmötimmen är ett möte, där civilsamhället i Malmö informerar och tar upp aktuella ämnen, och där Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker i stadens verksamheter.