top of page

välkommen till malmöandan

Vi arbetar för ett mer jämlikt och delaktigt Malmö

demokrati & delaktighet
...ett år efter valet

Stort tack till kommunstyrelsens representanter, tjänstepersoner, aktiva i föreningar, representanter från fastighetsbranschen, studenter och även besökare från andra städer som kom till Motettens folkets hus idag - Ett år efter det förra valet - för att prata om demokrati och delaktighet, som arrangerades av Malmö Ideella i samarbetet med Malmöandan.

 

Amani Loubani (S), kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter, inledde med en bild av Malmö, bl.a hur socioekonomiskt ojämna områden har lägre valdeltagande och sämre livsvillkor. Hon belyste problemet med maktcentrering och hur människor inte känner sig hörda. Vi måste samarbeta, inte bara politikerna och tjänstepersoner utan också föreningar för att tillsammans tackla utmaningarna vi står inför, sa Amani.

Utvecklingsledarna Nairi Moosakhanian, Emma Sladinovska Bayazit, Suraya Reif Abdali och Natalie Lindh på Bostadsbolaget i Göteborg inspirerade oss och berättade om ett exempel på hur man kan arbeta för att öka delaktigheten och inflytandet i en stadsdel - boendebudget.

Annas Mohammad och Yousef från Motetten, berättade om vikten av att involvera unga och att ge dem makt och ansvar för att de ska vilja vara delaktiga och kunna se att de kan påverka.

Några utmaningar som deltagarna lyfte:

  • Låg tillit.

  • Stort glapp mellan invånare och makten/politiker.

  • Brist på information och tillgänglighet.

  • Segregation, skev maktfördelning, fördomar och desinformation.

 

Och saker som är viktiga att ha med sig för att på sikt kunna öka delaktigheten, inflytandet och valdeltagandet:

 

  • Säkerställa ett lyhört, inkluderande representativt beslutsfattande på alla nivåer.

  • Våga prata om ojämlikhet som grunden till problematiken.

  • Fler informationsvägar för

  • samverkan och samarbete.

  • Lokal förankring för dialog.

  • Arbeta långsiktigt och hållbart.

Stort tack till alla som deltog. Ni är många vars goda vilja, betydelse och engagemang är ovärderliga.

Nu fortsätter vi för en levande demokrati! 


The Quotes

"Vuxna är för dåliga på att släppa fram den unga. På Motetten är fokus att göra just detta, att ge de unga större ansvar, vilket nästan alltid leder till mer engagemang".

                   Anas Mohammad

IMG-4801_edited.jpg

"Vi måste samarbeta, inte bara politikerna och tjänstepersoner utan också föreningar för att tillsammans tackla utmaningarna vi står inför".

                           Amani Loubani (S)

DSC07651-web.jpg

Varmt tack!

till alla som var med på dialogforumet 2023!

malmötimmen

Ett varmt tack till er alla som var med på Malmötimmen "Jämlik hälsa -Rörelse och kost med utgångspunkt i ökningen av diabetes typ 2" och ett stort tack till vår eminenta panel som bjöd in oss till ett spännande samtal med många kloka insikter: Alexander Nazar (En Frisk Generation) Hoda Abbas (Jämlik hälsa i Lindängen) Helene Henriksson och Mariette Jet Derwig (Region Skåne). Vi genomförde en anonym utvärdering och fick i genomsnitt betyget 4.6 av 5 på frågan: I vilken grad har Malmötimmen levt upp till dina förväntningar!
 

För att uppnå en social hållbarhet och jämlik hälsa krävs att alla sektorer i samhället arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Genom att nå flera olika målgrupper kan många små insatser leda till en stor förflyttning. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Det är en fråga som berör oss alla; utan god hälsa, ingen hållbar utveckling.

Undrar du vad nästa steg kommer att bli? Den 31:a maj samlar vi Malmös invånare, politiker, tjänstepersoner, samt aktörer från föreningslivet, näringslivet och akademin som bryr sig om jämlikhet, social hållbarhet, inkludering och delaktighet. Malmöandans dialogforum med fokus på jämlik hälsa arrangeras den 31 maj på Malmö Arena Hotel kl. 16.00.  Anmäl dig redan idag via följande länk

Tack till arbetsgruppen Alexander Nazar (En Frisk Generation) Elsie Manhem och Lena Lindqvist (Svenska Diabetesförbundet - Sydvästra Skåne) Karolina Lundahl (Malmöakademin) Louise Ehrenberg (Malmö stad) Mikael Pennanen (Novo Nordisk) för ett fint samarbete. Kunde du inte vara med på Malmötimmen? Klicka på videon och ta del av en sammanfattning av Malmötimmen:

Vad deltagarna säger:

"Ni gör ett strålande jobb med att möjliggöra kreativa möten mellan det idéburna och kommunala."
IMG_4422_web.jpg

Missa inte ungas rekommendationer till beslutsfattare

Här kan du läsa Malmöandas rapport  Dialogforum 2022 

"Unga, trygghet och delaktighet"

stå upp mot det digitala hatet

Den 1:a mars 2023 arrangerade vi i samarbete med Malmöstad och Kodex Malmö "Stå upp mot det digitala hatet" Seminariet blev ett tillfälle för alla som var med att kraftsamla och förstärka möjligheterna att samverka för att motverka digitalt hot och hat. Amani Loubani (S), kommunalråd i Malmö stad för demokrati och mänskliga rättigheter inledde eventet.

Syftet med seminariet var att öka förståelsen och medvetenheten om hur det digitala hatet ser ut idag och vad vi tillsammans kan göra för att motverka det. Stort tack till alla som var med och till alla våra talare: Amani Loubani, Andreas Hasslert, Fanny Palm, Malin Martelius, Mina Dennert, Moe Idle, Rafi Farouq och Tobias Bråhammar.

impact malmö

Som en uppföljning av dialogforumet "Unga, trygghet och delaktighet" samlade Malmöandan 25 beslutsfattare och aktörer från föreningslivet, näringslivet, kommunen och staten med syfte att förstärka samverkan, skapa synergier för att fler unga ska få ökade möjligheter och tillgång till hållbar försörjning genom ett initiativ: Impact Malmö!

Ungas situation på arbetsmarknaden är en stor utmaning men tillsammans vill vi bidra till en hållbar samhällsförändring, öka kunskapen, medvetenhet, utbyta erfarenheter och stärka sättet att mäta effekter av våra gemensamma insatser. Stort tack till alla som var med på första samverkansmöte:

Arbetsförmedlingen,  En Frisk Generation, Fryshuset, Ikano Bank,  IKEA, Ikano Bostad, Malmö FF, Malmö stad,  Möllans Basement, Rädda Barnen, Stena Fastigheter och ZigZag Förening.

malmötimmen

IMG_8161-gruppfoto2_web (2).jpg

Den 6:e oktober 2022 arrangerade vi i samarbete med Malmö Ideella och Kodex Malmö, Malmötimmen: "Så här vänder Malmö ryggen åt hatet när vi stöttar varandra" Syftet med Malmötimmen var att öka medvetenhet om problematiken samt sprida kunskap och förståelse.

Näthat drabbar olika beroende på vem man själv är eller vem man representerar. Exempelvis är kvinnor, transpersoner och personer som rasifieras utsatta för näthat i mycket högre utsträckning. I domarna rörande hets mot folkgrupp visar det sig att islamofobi och afrofobi är överrepresenterade.

 

Enligt en rapport från Malmö stad, 97% av alla Malmöbor som utsätts för näthat blir utsatta på grund av sin etnicitet.

72% av allt hat på Facebook som rör Malmö riktar sig mot personer med muslimsk bakgrund och ursprung i MENA- länder. (Mellanöstern och Nordafrika).

 

Enligt Brottsförebyggande rådet utsattes mer än var fjärde förtroendevald politiker för trakasserier, hot eller våld under 2020. Enligt Make Equal har ett hårdare digitalt klimat lett till att 1 av 4 svenskar inte vågar uttrycka politiska åsikter på nätet, vilket visar att näthat är ett hot mot demokratin. 

 

Detta är en demokratifråga och en jämlikhetsfråga. "Tystnar människor tystnar demokratin" därför är det viktigt att vi alla verkar för ett öppet och demokratiskt samtal. Titta på vår film här

IMG_8189_verenice_Tom_web.jpg

Agenda 2030

Till grund för Malmöandan ligger kunskaperna från Malmökommissionens arbete och agenda 2030. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.

 

Samverkan är nyckeln - tillsammans gör vi det möjligt, en hållbar stad fri från våld, hat och hot. 

IMG_8061_panel_web.jpg

Panelen

Ett varmt tack till er alla som var med på Malmötimmen och ett stort tack till vår eminenta panel som bjöd in oss till ett spännande samtal med många kloka insikter för att tillsammans stå upp mot hat och hot i Malmö:


Sofia Hallbäck - Open Skåne

Fanny Palm - Malmö stad

Yasemin Arhan Modéer -

Altitude Meetings

Åsa Sandström - ABF Malmö

Rafi Farouq - Flamman

Vi driver en unik plattform för samverkan mellan den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

​​

Vi utgår från att påverkan måste ske mer kontinuerligt, inflytande över inriktningen ska inbegripa fler, och att vi ska få igång fler insatser för samverkan.  

Vår vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad som klarar dagens och framtidens utmaningar. 

Redan idag är många projekt, samverkansprocesser igång.

Läs mer under vad vi gör.

Kontakta oss gärna!

varför finns malmöandan?

IMG_0369_web.jpg

Samverkan

För att fördjupa samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö.

IMG_2635_web.jpg

ENGAGEMANG

För att kanalisera och effektivisera det engagemang som finns i Malmö; att tillsammans möta och hitta lösningar på stadens utmaningar.

IMG_0383_web.jpg

DELAKTIGHET

För att stärka demokratin, 

öka delaktigheten och inkludering i Malmö.

om malmöandan

bottom of page