top of page

Välkommen till Malmöandan

Vad deltagarna säger:

"Ni gör ett strålande jobb med att möjliggöra kreativa möten mellan det idéburna och kommunala."

Vi arbetar för ett mer
jämlikt och delaktigt Malmö

1646321383228.jpg

Kunskapsallianser

DSC07806_web.jpg

Demokrati och Delaktighet
 

IMG_4528_web.jpg

Dialog

EL_KodexMalmo35.jpg

Om oss

Vi driver en unik plattform för samverkan mellan den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

​​

Vi utgår från att påverkan måste ske mer kontinuerligt, inflytande över inriktningen ska inbegripa fler, och att vi ska få igång fler insatser för samverkan.  

Vår vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad som klarar dagens och framtidens utmaningar. 

Agenda 2030

Till grund för Malmöandan ligger kunskaperna från Malmökommissionens arbete och agenda 2030.

Vi älskar samverkan med jämlikhet och delaktighet i fokus.  "Malmöandan präglas av mod, nyfikenhet, öppenhet och tillit. Vi ser positivt på utmaningar i en föränderlig stad som Malmö, där vår mix av olikheter och kompetenser skapar en speciell drivkraft som styr utvecklingen framåt".

Insta post (9).png

Varför finns vi?

IMG_0369_web.jpg

Samverkan

För att fördjupa samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö.

IMG_2635_web.jpg

Engagemang

För att kanalisera och effektivisera det engagemang som finns i Malmö; att tillsammans möta och hitta lösningar på stadens utmaningar.

IMG_0383_web.jpg

Delaktighet

För att stärka demokratin, 

öka delaktigheten och inkludering i Malmö.

DSC07891_web.jpg

Missa inte Råd och initiativ för att förebygga diabetes typ 2

Här kan du läsa Malmöandas rapport  Dialogforum 2023 

"Jämlik hälsa -Rörelse och kost med utgångspunkt i ökningen av diabetes typ 2"

_Dialogforum   2023 - Rapport.png
IMG_4422_web.jpg

Missa inte ungas rekommendationer till beslutsfattare

Här kan du läsa Malmöandas rapport  Dialogforum 2022 

"Unga, trygghet och delaktighet"

bottom of page