Idéburna är VALDA

Rådgivande valmöte

Kandidater till styrgrupp och valberedning som accepterat nomineringen, presenteras på denna sida.

Malmös 28 Meta-organisationer som representerar ca 2.000 föreningar i Malmö kommer att vardera ha tre röster till styrgrupp och tre till valberedning. En 24 timmars röstning kommer att ske digitalt innan valmötet den 11 maj.

 

På valmötet kommer valberedning att tillsättas och representanter till styrgruppen att nomineras.

 

Valmötet sköts av interim valberedning och leds av regional alternativt nationell företrädare. Beslutet protokollförs.

Valmötet beslutade välja
representanter för idéburna sektorn till styrgruppen för Malmöandan

 

  • Fredrik Björk på 2 år 

  • Kristiina Pekkola på 2 år

  • Omid Mahoumdi på 2 år

  • Tommy Theorin på 1 år

  • Zeynep Erdal på 1 år


 

Valmötet beslutade välja en
sammansatt valberedning för idéburna sektorn till Malmöandan
 

  • Mubarik Abdirahman på 2 år

  • Petra Sörling på 2 år

  • Bengt Månsson på 1 år

  • Katarina Olsson på 2 år

  • Jesper Bornlinder Thiborg på 1 år