De nominerade

De nominerade (idéburen sektor) presenteras se länk nedan (ej klar)
Val till styrgrupp för Malmöandan

Rådgivande valmöte

Innan styrgruppsmötet den 8 april kl 13.00, kommer ett rådgivande valmöte hållas för idéburen sektor. 
Rätt antal personer till styrgruppen och till kommande valberedning planeras att utses.

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan.

www.malmoandan.se