• tomroodro

Vad är Malmöandan?

Uppdaterad: för en dag sedan

Malmöandan - överenskommelsen mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö - finns för att främja ökad demokrati, delaktighet och jämlikhet. Ett strålande exempel i denna "anda" är grundskolefotboll mot rasism.


22 visningar

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan.

www.malmoandan.se