top of page

Detta hände år 2022

Lärandelunch

Malmö lyfts idag internationellt som världens kanske mest skateboardvänliga stad. Bakom utvecklingen ligger ett tjugoårigt samarbete där engagemanget från Malmös skateboardåkare i kombination med stadens lyhörda stöd skapat helt unika förutsättningar för att leva som skateboardåkare, men också för skateboardvärlden att bidra till stadens utveckling.

 

Den 1:a december får du lyssna och prata med Gustav Svanborg Edén, projektledare för samarbetet mellan Malmös skateboardåkare och Fastighets och Gatukontoret som samlats under varumärket Skate Malmö.

 

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Varmt välkommen! Anmäl dig redan idag här

Lärandelunch

1:a december 2022

Bryggeriet, Lantmannagatan 59A Malmö

kl. 12.00-13.00

Lärandelunch

Hur kan ett fastighetsbolag göra skillnad i en stadsdel?

Och varför jobbar ett fastighetsbolag med social hållbarhet och förebyggande arbete?

Hur stärker man den upplevda tryggheten och trivseln i ett bostadsområde?

 

Den 9:e november får du svar på denna och andra frågor när vi i samarbete med Malmö Tillsammans kommer att genomföra en lärandelunch med Jenny Tebäck, marknads- och kommunikationschef på Rosengård fastigheter. Lärandelunchen hålls denna gång i Rosengård fastigheters bosociala hubb. Efter lärandelunchen finns möjlighet att stanna kvar för en rundvisning i området.

 

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”-avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Varmt välkommen! Anmäl dig redan idag här

Lärandelunch

9:e november 2022

Bosociala hubben (Källarplan på gaveln på Bennets väg 29, Malmö)

kl. 12.00-13.00

Lärandelunch

Vad använder unga Malmöbor sin fritid till?

Vad är viktigt när barn och ungdomar tränar och är med i en idrottsförening?

Hur påverkar ungdomarnas socioekonomiska bakgrund deras val av idrott på fritiden?


Den 11:e oktober får du svar på denna och andra frågor när vi i samarbete med MISO, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation kommer att genomföra en lärandelunch på temat ”Ung livsstil och rätten till idrott”.

 

Karolina Bergmark från Malmö stad kommer att presentera rapporten Ung Livsstil 2021och därefter kommer Moheb Atai och Tala Alsaadi från projektet "Unga för unga mot Diskriminering"  att gå igenom diskrimineringsgrunderna och ge konkreta och praktiska exempel. Projektet är en samverkan mellan Möllans Basement och Malmö Mot Diskriminering.

 

Avslutningsvis har vi en diskussion där vi pratar om goda exempel, hinder och utmaningar. 

Lärandelunch arrangeras av Malmöandan i samarbete med Malmö Tillsammans. Vi bjuder på vegetarisk lunch och fika!

För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Varmt välkommen! Anmäl dig redan idag här

Lärandelunch

11:e oktober 2022

MISO/ Södra Vallgatan 5

kl. 12.00-14.30

malmötimmen

Höstens första Malmötimmen sker i samtalsform:  "Så här vänder Malmö ryggen åt hatet när vi stöttar varandra".

 

Den 6:e oktober ses vi på Södra Vallgatan 5. Vi börjar med registrering och frukost kl. 08.40 och sen en timmes panel; kl. 9.00-10.00. 

 

Vi kommer att lyssna på en grupp panelister som får möjlighet att berätta om utmaningar kring hat i Malmö,  insatser,  initiativ och förslag för att skapa en stad fri från hat.

 

Syftet med Malmötimmen är att öka medvetenheten om problematiken samt sprida kunskap och förståelse. Denna gången arrangerar vi Malmötimmen i samverkan med Kodex Malmö, Ibn Rushd Studieförbund, Malmö Ideella och Open Skåne.

Malmötimmen kommer att spelas in och efteråt tar vi årets mest omtalade Malmöfoto, förhoppningsvis tillsammans med dig! 

Anmäl dig redan idag här

Malmötimmen

6:e oktober 2022

Södra Vallgatan 5

kl. 8.40-10.00

Lokal valuta för ökad inkludering

Utrikesfödda kvinnor har överlag en svag position på den svenska arbetsmarknaden samtidig som de står för den största delen av det obetalda arbetet.

Lokala valutor har visat sig vara effektiva för att motverka ojämlikhet och utanförskap, utmana ojämlikheter mellan kvinnor och män på samma gång som de kan stödja det lokala näringslivet och bidra till en mer hållbar konsumtion.

Välkomna till lärandelunch med Kajsa Huss Apetor från Internationella Kvinnoföreningen Malmö IKF.

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Anmäl dig här

Lärandelunch

8:e juni

TBD

kl. 12.00-13.00

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
lyfter fram Malmöandan som en samverkans modell

 

Vi fick inbjudan för att Malmöandan genom samordnarna skall förmedla och lyfta fram Malmöandans arbete som en samverkans modell mellan Malmö stad och lokala civilsamhällesorganisationer.

Den här dagen kommer vi att diskutera hur kommuner kan skapa bra förutsättningar för civilsamhällesorganisationer och vad bör man tänka på för att skapa en hållbar samverkansstruktur?

Vilka förutsättningar bör finnas för att samverkan ska fungera? Vilka faktorer hämmar eller främjar samverkan?

Eventet sker online. Läs mer och anmäl dig här

Malmöandans dialogforum 2022

Årets tema "Unga, delaktighet och trygghet"

Baserat på resultatet och utvärdering från Dialogforumet 2021, skapar Malmöandan i år ett forum för att unga, politiker, akademiker, föreningar och näringslivsaktörer kan mötas och tillsammans ta fram förslag på hur vi skapar bättre villkor för ungas delaktighet och trygghet i Malmö. 

 

Malmöandan arrangerar dialogforumet i samarbete med ungdomsorganisationer samt i allians med näringslivsaktörer. Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordförande inleder dialogforumet 2022.

 

Detta event är tyvärr fullbokat men du kan ansluta dig till väntelistan. Skicka gärna ett mejl med dina kontaktuppgifter via info@malmoandan.se

Dialogforum

30:e maj

Scandic Triangeln

kl. 16.00-19.00

IMG_3245_web.jpg

klimatkontrakt 2030

Veronika Hoffman berättar om Malmö stads arbete med verktyget Klimatkontrakt 2030 som ska resultera i klimatneutrala städer.

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 200 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Anmäl dig här

Lärandelunch

25:e maj

Botildenborg

kl. 12.00-13.00

Glokala

Glokala har verkat som folkhögskola i Sofielund sedan 2005.  August Nilsson som arbetar med distanskursen Samhällsentreprenör berättar mer om Glokala. Bland annat drivs distanskursen samhällsentreprenör där deltagarna utvecklar initiativ för samhällsförändring.

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Lärandelunch

27:e april

TBD

kl. 12.00-13.00

Lalani Hedin & Pernilla Yasin om 4-uvas och lampan

4-uvas [four-uvas] är ett strategiskt nationellt projekt som avser att skapa ett samverkansprotokoll som tydliggör civilsamhällets roll som legitim aktör inom arbetsmarknadspolitiken, i dialog med offentliga aktörer, näringsliv och politik. Målet är att främja ungas egen delaktighet genom att lyssna in och sammanställa deras behov och insikter för att på sikt öka möjligheterna till sysselsättning. 

 

Lampan finns till för ungdomar mellan 16 till 25 år och som vill hitta sina vägar till ett arbetsliv som de vill ha och trivs med. Lampan arbetar både med nuets behov och framtidens drömmar. Allt är gratis och frivilligt och i Fryshusets anda. Dörren står alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig - oavsett bakgrund, intresse och ambition.

 

Den 7:e april pratar vi med Lalani Hedin, samordnare för Lampan och Pernilla Yasin, projektledare 4-uvas i Malmö. Vi pratar om målet, utmaningar, 4-Uvas rapport samt civilsamhällets roll som legitim aktör inom arbetsmarknadspolitiken.

Malmötimmen

Online

7:e april

kl. 08.30-09.30

Kooperativet drevet

Drevet är ett kooperativ som startade 2015 med kurser  för ensamkommande ungdomar. Idag jobbar de med medborgardriven stadsutveckling.

Varmt välkomna på lärandelunch där Jesper Berséus och Barry Mc Donald berättar mer om Drevets verksamhet.

 

Lärandelunch sker i samarbetet med Malmö Tillsammans.

 

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Lärandelunch

16:e mars

kl. 12.00-13.00

Föreningscenter Nobel 21

Nobelvägen 21, Malmö.

Mötesplats medskapande

Mötesplats Medskapande är till för oss som arbetar för att göra många delaktiga i arbetet för hållbarhet och jämlikhet. Vi lär tillsammans om inkluderande ledarskap och hur initiativ kan medskapas.  Dagens workshops arrangeras av Malmöakademin i samverkan med Malmöandan och Malmö Tillsammans. 

Workshops mötesplats medskapande

9:e mars

kl. 13.30-16.30

Kockums Fritid , Västra Hamnen Malmö.

IMG_2562_web.jpg

CTc: Communities that care

Caroline Cline berättar om Communities That Care som arbetar med att skapa goda uppväxtvillkor. Lärandelunch sker i samarbetet med Malmö Tillsammans.

 

Vi bjuder på vegetarisk lunch. För att kunna genomföra detta samt för att minska matsvinnet tar vi ut en ”no show”avgift på 150 kronor, vilket innebär att du får betala om du får förhinder men inte avbokar din plats.

Lärandelunch

2:a mars

kl. 12.00-13.00

Föreningscenter Nobel 21

Nobelvägen 21, Malmö.

Multi-etnisk grupp av vänner

Margot Olsson

Margot Olsson samordnare mot alla former av våld i nära relation i Malmö, pratar med oss om utmaningar och Malmö stads arbete mot hedersvåld

Malmötimmen

Online

18:e februari

kl. 08.30-09.30

Nya eu-medel att söka till projekt

Nya EU-medel finns att söka till projekt. Titta gärna i bifogad fil. 

Obs! Malmöandan har ingenting med dessa ansökningar att göra. Vi bara tipsar. Kanske är detta intressant för dig som arbetar inom kommunen eller civilsamhället?

EU - Medel

Sista ansökningsdagar 10 feb- 24 mars 2022

Välkommen med din intresseanmälan till utbildningen "Medskapa förändring"

Vi på Malmöandan är tillbaka efter en avslappnande semester och vi har en god nyhet! Vi bjuder in till utbildningen ”MEDSKAPA FÖRÄNDRING” Processledarutbildning för att stödja förändring i komplexitet och osäkerhet.

Malmöandan står för hela kostnaden av utbildningen till ett värde på ca 12,500 sek plus moms.  

 

Allt mer arbete kräver samverkan över gränser.

 

Vi vet att ett gott ledarskap är en central byggsten för att kunna jobba i samverkan - ju komplexare utmaningar är, desto mer krävs av det individuella såväl som det kollektiva ledarskapet.

 

Därmed vill vi inom ramen för Malmöandan arbeta med ledarskapsutveckling. Vi har därför i partnerskap med Malmöakademin skapat möjlighet för två personer från Malmö stad och idéburna organisationer i Malmö, att delta i programmet "Medskapa förändring".

Vi tror att du skulle både kunna bidraga till programmet och få värdefull kapacitetsutveckling genom den. Vill du veta mer? Läs här: Medskapa förändring (malmoakademin.se)

 

Nytt team startar 13:e oktober.

För dig som är nyfiken på utbildningen anordnas en digital informationsträff om Medskapa förändring den 8:e september kl. 9.00-10.00.

 

Intresset för utbildningen kan vara stort och vi eftersträvar att de som deltar både prioriterar utbildningen, dvs deltar fullt ut, arbetar som processledare eller liknande roll samt använder sina nya förmågor i linje med Malmöandans intention, om en hållbar, jämlik och demokratisk stad.

 

Anmäl intresse genom att skicka ett mejl via info@malmoandan.se och berätta för oss (max 500 tecken med blanksteg) varför du vill gå utbildningen. Om det är fler intresseanmälda än antalet platser, tar vi oss rätten att välja ut vilka som kan delta i utbildningen.

Vi har två platser: en deltagare från Malmö stad och en deltagare från idéburna organisationer i Malmö.

 

Läs mer  här  om alla datum och upplägg för utbildningen.

Anmäl intresse senast 15:e september.

bottom of page