Vad vi gör

Malmöandan syftar till samverkan mellan idéburen sektor och Malmö stad.  Det här är ett urval av samverkan, processer och nätverk som vi på olika sätt är del av, eller varit med och initierat.  

Vill du vara en del av Malmöandan? Har du idéer eller förslag där samverkan är ett sätt att komma vidare. Kontakta oss! 

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan.

www.malmoandan.se