Utkast till ny samarbetsplan är nu ute på förvaltnings- och föreningsremiss
mellan den 7 oktober till den 6 november.

 

Synpunkter, svar och kommentarer lämnas via mejl till samordnarna.  

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan.

www.malmoandan.se