top of page

Upprop om unga Malmöbors välbefinnande

Det här är ett upprop och en inbjudan till det viktigaste arbete vi någonsin startat. Det handlar om barns och ungas livssituationer nu och framöver. Det handlar om att påbörja ett arbete där vi – alla aktörer tillsammans - kan främja deras hälsa och ge dem goda förutsättningar i livet.


Tid: 12 mars 10-12 Plats: Digitalt (zoom via sensus)

Anmälan till Sensus via den här länken: https://sensus.wufoo.com/forms/z5zwuy1fgbmpr/

Bakgrund

Under sommaren 2020 har Tillsammans i förening (TiF) jobbat med en rad olika projekt där unga Malmöbor varit anställda genom Ung i sommar. Upplevelsen de unga förmedlat till TiFs handledare är dyster och extremt komplex. De vittnar om unga Malmöbor som upplever bristande vuxenstöd, insatser som inte utgår från deras behov och en växande hopplöshet. Utmaningarna rör sig inom flera fält där ungdomarna har svårt att navigera rätt och hamnar i utsatta situationer. Då insatser civilsamhälle och offentlig sektor var för sig inte fullt ut ger lösningar till konkreta behov så som stöd att ta sig ur en destruktiv familjekonstellation, ett missbruk eller hjälp mot psykisk ohälsa skadas de ungas förtroende för vuxenvärlden och deras framtidshopp.

Sammanhangssättning

Malmö har som ingen annan stad i Sverige visat på mål och ambitioner när det gäller barns och ungas uppväxtvillkor. Här finns kunskap, rapporter, program och visioner. Här finns samhällssektorer och aktörer som visar att de verkligen vill något. Malmö är dessutom en ung stad, cirka 20 % av Malmöborna är 0-18 år. Frågor som rör barn och unga har en alldeles särskilt stark aktualitet i vår stad.

Syfte

Vi är övertygade att det går att vända denna utveckling tillsammans, men det krävs att vi i större utsträckning samarbetar över sektorsgränser, där vi delar ansvaret för skapa en bättre framtid för alla Malmöbor. Det samarbete som vi nu vill inleda syftar till att skapa förutsättningar för aktörer att ta gemensamt ansvar i arbetet för unga malmöbors välbefinnande, i de konkreta frågorna så väl som de stora och komplexa. Vi behöver ta nästa steg i samverkan där vi inte bara samtalar och förstår problemen tillsammans, utan där vi också kraftfullt agerar för bryta och förändra ohälsosamma livsvillkor för ett stort antal unga i Malmö.


Vi som bjuder in är Tillsammans i förening, initiativtagare, Sensus och Forward Malmö - en tvärsektoriell samverkansplattform som arbetar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Malmö.

Välkomna!

Tillsammans i förening, Sensus och Forward Malmö

28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page