• Malmöandan

Samarbetsplanen är Malmöandans verktyg för samverkan

Samarbetsplanen ska tjäna som ett stöd till den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.Syftet är att genom samverkan hitta lösningar som ska stärka Malmöbornas förutsättningar till välbefinnande, hälsa och ett meningsfullt liv.​Malmöandan är ett resultat av dialog, workshops och seminarier. I processen har hundratals representanter för idéburen sektor i Malmö och Malmö stad medverkat.
Ladda ner Samarbetsplanen för Malmöandan 2019-2022

18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan.

www.malmoandan.se