top of page

Medskapa Malmö

Medskapa Malmö

En mötesplats om hur vi möter krisens effekter tillsammans

11 maj 13.00 - 15.30

Coronaviruset har ändrat förutsättningarna för många som lever eller arbetar i Malmö. Under april har aktiva i föreningslivet, Malmö stad och universitetet samlats för att lära och inspirera varandra om hur vi nu möter upp behov och resurser hos dem vi finns till för.

Två saker blev tydliga. Den osäkerhet som finns gör våra partnerskap ännu viktigare. Och vi behöver agera snabbt. Krisen kommer drabba många hårt. Men när det etablerade rubbas skapas också öppningar.

Varmt välkommen till en mötesplats online där fokus är utmaningar eller initiativ deltagarna vill möta andra kring!

- Vad är på gång och vilka utmaningar och initiativ kan vi samarbeta kring?

- Hur kan vi tillsammans än bättre ta tillvara de resurser som finns i nätverk och människors initiativkraft?

Tid: 11 maj 13.00-15.30

Plats: Online via mötesplattformen Zoom

Initiativtagare är flera samverkansplattformar som stödjer arbete för ett hållbart och jämlikt Malmö. Nätverket Forward Malmö och Malmöakademin, Malmöandan, Malmö stad genom Verkstad Agenda 2030, Kraftsamling Herrgården, Demokratilabb Malmö, m.fl19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page