• tomroodro

Malmötimmen - lokalt arbete med Agenda 2030 i Sofielund

Hur arbetar Malmö stad med lokal implementering av Agenda 2030? Case Sofielund 2030 är ett EU. finansierat projekt där Malmö stad vill testa innovativa arbetssätt för att stärk lokalt hållbarhetsarbete i Sofielund. Elin Hasselberg, projektledare på miljöförvaltningen och Amir Ghotaslou, utvecklingssekreterare på områdesbiblioteket Garaget berättar om olika insatser som just nu testas inom projektet som involverar föreningar, verksamheter, fastighetsägare och boende i Sofielund.


OBS! Mötet sker digitalt.


Anmälningslänk:https://simplesignup.se/private_event/170368/23988007c183 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan.

www.malmoandan.se