top of page

Lärandelunch om medborgarbudget

Vi välkomnar Malin Svanberg från SKR för att berätta om Medborgarbudget – ett system för att involvera medborgare i sin lokala utveckling!

Medborgarbudget är ett system för att involvera medborgare i prioriteringen av kommunala resurser, vilket samtidigt ger ökat utrymme till deltagande och ansvarstagande hos invånarna.


Idag har vi särskilt en stark utveckling av medborgarbudget i de europeiska länderna, där man använt det för att förnya tillit till offentliga myndigheter genom ökad delaktighet över prioriteringar av de gemensamma resurserna.


I Paris använder de exempelvis 5 % av stadens investeringsbudget under fem års tid, vilket motsvarar ca 500 miljoner euro. För att förstå mer om medborgarbudget och hur det skulle kunna användas i Malmö.

37 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

댓글


bottom of page