• Malmöandan

Inbjudan till digitalt möte med Kulturförvaltningen




Malmötimmen bjuder in till digitalt möte med Kulturförvaltningen


Malmötimmen fredagen den 27 november kl. 08.30-09.30







Med tanken på gällande restriktioner kommer en punkterna handla om de akuta utmaningarna. Men det är också viktigt att titta framåt, vilket övriga punkter på agendan pekar på.

• Kulturhuvudstadsår 2029 • Öppna Malmö • Stadsutveckling och kultur • Covid 19 – Hur agerar vi och ställer om

Från Kulturförvaltningen deltager kulturdirektör Pernilla Conde Hellman.

Anmälan görs senast den 26 november på denna länk: https://forms.monday.com/forms/9507acccc719a3d72bb3bb664b852b3e


201127 inbjudan_Malmötimmen Kulturförval
.
Download • 376KB

44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan.

www.malmoandan.se