• tomroodro

Hur är det att bo i Malmö?

Uppdaterad: 25 nov 2020


Vid nästa Malmötimme, fredag den 25 september, berättar representanter från Tillsammans i Förening (TiF) om projektet "Jag är Malmö" som de har drivit i sommar. I projektet har de frågat närmare 5800 Malmöbor, från Malmös alla stadsdelar, hur det är att bo och leva i vår stad.

• Hur har det varit att arbeta med 401 unga i Malmö?

• Hur gick det att använda verktyget SenseMaker?

• Och vad säger resultaten från verktyget oss - vilka är Malmös utmaningar?


Anmälan görs senast den 24 september på denna länk: https://simplesignup.se/private_event/171691/8316521306


Plats: Zoom. Länk till mötet översändes den 24/9.


Tid: Fredag den 25 september kl. 08.30 - 09.30


För frågor kontakta Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se


alt 0708-995537

170 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan.

www.malmoandan.se