top of page

Engagemang i Malmö - Ökad inkludering i samhället, inom ramen för Malmöandan

Projektet Engagemang i Malmö #EngagemangiMalmö är ett §37a-projekt (Länsstyrelsens statliga medel för mottagande och etablerande av nyanlända) i samverkan mellan Fritidsförvaltningen i Malmö stad, Malmö Ideella och Malmöidrotten och kan beskrivas så här:


”Projektet ska ge nya Malmöbor samma möjligheter som andra Malmöbor att komma in i samhället genom föreningslivet, med hjälp av en Föreningslots. Föreningslotsen kommer att besöka till exempel SFI och etableringskurser för att prata om föreningslivet och hur det är uppbyggt. Vid informationstillfället kommer Föreningslotsen också att ta till vara på personers intresse och lotsa vidare på olika sätt. Det kan vara allt från att visa en hemsida och ge kontaktuppgifter till att följa med till föreningar.


Många nyanlända är i en situation där de bara träffar personer som är i samma situation som de själva. Genom föreningslivet finns det möjligheter att både utveckla språket och bygga upp ett nätverk men också att stärka den fysiska och mentala hälsan.
För mer info om Engagemang i Malmö kontakta:

Föreningslots Mikael Johansson mikael@malmoideella.se68 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page