Malmötimmen 

En del av Malmöandan 

Malmötimmen är ett möte, där civilsamhället i Malmö informerar och tar upp aktuella ämnen, och där Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker i stadens verksamheter. 

 

Malmötimmen utgör en samverkansarena, mellan staden och idéburen sektor. Malmöandans samordnare skapar tillsammans med KC Kompetenscenter i Malmö, en bra möjlighet att träffas över sektorsgränser. Malmöandan skapar möten, kunskap och förståelse för varandra.  Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler, eller dialoger.

 

Vår 2021

3 mars Hållbar tillväxt - näringslivsdirektören i Malmö stad om Tillväxtkommisionen.

7 april Gräsrotsinkubatorer och projektet Malmö tillsammans. 

27 maj Kulturen i Malmö - kulturdirektören i Malmö stad. 

Samtliga tillfällen äger rum kl. 08.30 – 09.30. Fysiskt på Nobel 21, Nobelvägen 21, Malmö, eller
digitalt via Zoom.


Anmälan sker via www.kckompetenscenter.se och/eller separat inbjudan.


Frågor:
Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708‐99553, olle.moller@kckompetenscenter.se.
Tom Roodro, Malmö stad, stadskontoret, Avdelningen för omvärld och näringsliv, 0729‐694941,
tom.roodro@malmo.se

Inspelade Malmötimmar hittar du här

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7UztvEWPJPEW6zyoUTUDHSA3KFUaSBn7