Malmötimmen 

En del av Malmöandan 

Malmötimmen är ett möte, där civilsamhället i Malmö informerar och tar upp aktuella ämnen, och där Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker i stadens verksamheter. 

 

Malmötimmen utgör en samverkansarena, mellan staden och idéburen sektor. Malmöandans samordnare skapar tillsammans med KC Kompetenscenter i Malmö, en bra möjlighet att träffas över sektorsgränser. Malmöandan skapar möten, kunskap och förståelse för varandra.  Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler, eller dialoger.

 

Vår 2021

3 mars Hållbar tillväxt - näringslivsdirektören i Malmö stad om Tillväxtkommisionen.

7 april Gräsrotsinkubatorer och projektet Malmö tillsammans. 

27 maj Kulturen i Malmö - kulturdirektören i Malmö stad. 

Samtliga tillfällen äger rum kl. 08.30 – 09.30. Fysiskt på Nobel 21, Nobelvägen 21, Malmö, eller
digitalt via Zoom.


Anmälan sker via www.kckompetenscenter.se och/eller separat inbjudan.


Frågor:
Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708‐99553, olle.moller@kckompetenscenter.se.
Tom Roodro, Malmö stad, stadskontoret, Avdelningen för omvärld och näringsliv, 0729‐694941,
tom.roodro@malmo.se

Inspelade Malmötimmar hittar du här

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7UztvEWPJPEW6zyoUTUDHSA3KFUaSBn7

Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i vår samarbetsplan.

www.malmoandan.se