Malmötimmen 

En del av Malmöandan 

Malmötimmen är ett möte, där civilsamhället i Malmö informerar och tar upp aktuella ämnen, och där Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker i stadens verksamheter. 

 

Malmötimmen utgör en samverkansarena, mellan staden och idéburen sektor. Tillsammans med Malmöandans samordnare skapar arrangören KC Kompetenscenter i Malmö, en bra möjlighet att träffas över sektorsgränser. Malmöandan skapar möten, kunskap och förståelse för varandra.  Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler, eller dialoger.