Malmöandans dialogforum 2022

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/23
IMG_4340_web.jpg

Malmöandans dialogforum 2022 ägde rum den 30:e maj på Scandic Triangeln.

I allians med näringslivsaktörer och Malmö Universitet samt i samarbete med ungdomsorganisationer skapade Malmöandan för första gången ett forum för att unga, politiker, tjänstepersoner, akademiker, föreningar och näringslivsaktörer skall mötas och tillsammans ta fram förslag på hur vi skapar bättre villkor för ungas delaktighet och trygghet i Malmö.

 

Med syfte att demokratisera dialogen skapade Malmöandan en enkät där ungdomarna själva svarade och lyfte frågor som de ville prata om. Resultatet blev tydligt:  Ungas situation på arbetsmarknaden och ungas psykiska och fysiska hälsa är de frågor som är mest angelägna när de unga själva får ge uttryck för sin uppfattning. 

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh inledde dialogen. Unga var delaktiga och ägde scenen, två paneler diskuterade ämnen och presenterade konkreta rekommendationer. 

Malmöandan kommer inom kort att överlämna en

kort sammanfattning till beslutsfattare om dialogforumet.

Några frågor som panelisterna lyfte under dialogforumet 2022:

IMG_4317_web.jpg

"Ge folk en chans, ni som sitter vid makten, ni har möjlighet och även skyldighet" sa 

Rahman Heydari från 

Ensamkommandes Förbund angående nyanländas situation på arbetsmarknaden.

IMG_4422_web.jpg

"Att skapa möjligheter för kunskapsöverföring mellan generationer och att vara medveten om allas perspektiv innan man fattar beslut"  Tala Alsaadi från Möllans Basement reflekterade om inkludering som tillväxtstrategi i en effektiv beslutsprocess.

IMG_4427_web.jpg

Hadil Hoseini från

Möllans Basement

reflekterade om vikten av att barn och unga ska lära sig om sina rättigheter för att förebygga diskriminering samt psykisk och fysisk ohälsa.
 

IMG_4467_web.jpg

Frida Lundh från Parasport Sverige reflekterade över vikten av att utbilda i bemötande och tillgänglighet samt att se över den fysiska tillgängligheten i staden vid aktiviteter, idrottshallar mm.