på gång

verkstad av visionerna

Nu ska vi göra verkstad av visionerna. Vid fem tillfällen, en per identifierad samhällsutmaning, fortsätter vi arbetet. En första träff genomfördes för respktive samhällsutmaning. Nu tar vi nästa steg.


Överenskommelse Malmöandan handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Malmöandans vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi ska klara de utmaningar som vi i Malmö står inför. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans.


För att vi verkligen ska få verkstad på dessa träffar finns en del förhållningsregler.


Inledningsvis väljer ni ut vilken samhällsutmaning ni vill engagera er inom. Det arbete som gjordes vid samhällsutmaningens första träff kommer ligga till grund för arbetet vid denna träff. Fundera ut vad ni kan bidra med för att göra arbetet mer konkret.


Träffarna är öppna för alla idéburna organisationer i Malmö, men föranmälan är obligatorisk.


Träffen är planerad att ta två timmar. Första timmen kommer ägnas åt att reflektera kring föregående träffs minnesanteckningar för aktuell samhällsutmaning där alla förväntas delta aktivt. Under andra timmen formulerar vi tankarna kring hur vi ska arbeta med denna samhällsutmaning framåt.


Det är viktigt att du och din organisation funderat kring vilken roll ni är beredd att ta i arbetet. Antingen en mer en aktiv roll, kanske till och med leda arbetet, eller vara deltagare vid kommande träffar.Verkstad kring samhällsutmaning ”Ungas hälsa och livsstil”

Nästa träff kring denna utmaning är

Onsdagen den 8 maj kl 17-19

Plats: Nobelvägen 21

Anmälan senast den 6 maj.

Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.


Verkstad kring samhällsutmaning ”Jämlik fritid och kultur”

Nästa träff kring denna utmaning är

Torsdagen den 25 april kl 17-19

Plats: Nobelvägen 21

Anmälan senast den 23 april.

Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.


Verkstad kring samhällsutmaning ”Stadsliv, allmänna platser och lokaler”

Nästa träff kring denna utmaning är

Onsdagen den 24 april kl 17-19

Plats: Nobelvägen 21

Anmälan senast den 23 april.

Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.


Verkstad kring samhällsutmaning ”Delaktighet, trygghet, demokrati”

Nästa träff kring denna utmaning är

Måndagen den 29 april kl 17-19

Plats: Nobelvägen 21

Anmälan senast den 26 april.

Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.Verkstad kring samhällsutmaning ”Nya vägar till arbete och aktivitet”


Nästa steg i processen att göra verkstad av visionerna kring denna samhällsutmaning sker tisdagen den 7 maj kl 13-16.

Länk till inbjudan.


Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.