på gång

metamalmö möts

MetaMalmö möts är ett mötesforum för metaorganisationerna i Malmö. En metaorganisation är en organisation som har föreningar som medlemmar. För mer information se här.


Träffarna MetaMalmö möts riktas mot företrädare för metaorganisationer kopplat till Malmöandan. Syftet med mötena är att dels kunna diskutera vad man som metaorganisation kan göra i arbetet med Malmöandan, dels så att man kan stödja sina medlemsorganisationer i deras engagemang kopplat till Malmöandan.


MetaMalmö möts hade sin första träff fredagen den 8 februari. På plats var representanter för Malmö Ideella, MISO, Malmö mot diskriminering, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, KompetensCenter Idéburna Malmö samt NAD, som informerade om sin verksamhet.


Nästa träff kommer genomföras fredagen den 14 juni.

Företrädare för metaorganisationerna diskuterar Malmöandan
Företrädare för metaorganisationerna möts

Metamalmö möttes 5 april

Vi pratade mycket kring megaorganisationernas roll för Malmöandans fortsatta arbete. Vad är rimliga förväntningar på respektive organisation och organisationernas medlemmar. Hur kan vi stötta i arbetet? Det gäller att hitta organisationer som kan ta på sig ansvaret för att vara värdar. Det handlar om att vi också ska identifiera goda exempel för att kommunicera vad Malmöandan är och innebär. Det handlar om vad sektorns organisationer kan göra tillsammans för att stärka sin roll, stärka bilden av en aktör i samhället som är expert inom sitt.

Metaorganisationerna samtalar om Malmöandan
I samtal om Malmöandan och metaorganisationernas roll