på gång

Överenskommelse Malmöandan handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Malmöandans vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi ska klara de utmaningar som vi i Malmö står inför. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans.


Nu ska vi göra verkstad av visionerna. Vid fem tillfällen, en per identifierad samhällsutmaning, fortsätter vi arbetet. En första träff genomfördes för respktive samhällsutmaning. Nu tar vi nästa steg.Nyhetsbrev

Här är nyhetsbrevet om vad som är på gång inom Malmöandan


Malmöandan På gång 2019 nummer 1


Malmöandan På gång 2019 nummer 2

kartläggning av nuläget

I samband med att kommunstyrelsen antog Malmöandans samarbetsplan, juni 2018, gavs uppdrag att göra en kartläggning som ger en nulägesbild av samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö. Kartläggningen blev klar maj 2019.


Syftet är att ge en nulägesbild av hur olika verksamheter inom Malmö stad samverkar med idéburen sektor genom dialog, bidrag och stöd samt gemensamma projekt och verksamheter,


Sammanfattning av kartläggningen finns här

Hela kartläggningen finns här


processen framåt


De fem verkstäderna är starten på arbetet med att konkretisera de fem samhällsutmaningarna. Deltagarna på respektive verkstad kommer att komma till träffarna med sina idéer och tankar.


I samtalet under träffen kommer idéer stötas, blötas och förädlas. Dessa kommer senare att tas upp och matchas med Malmö stads representanter inom respektive samhällsutmaningar. I dessa samtal kommer samarbeten utkristalliseras.

Nästa steg blir att de tänkbara samarbetena skrivs ner och en budget tas fram. Därefter kan finansiering sökas från olika källor.